Obchodní podmínky - fotografování

Obchodní podmínky Markéta Jalovcová  ( IČ: 49501798, DIČ: 7062110000 )

1) OBJEDNÁNÍ TERMÍNU

- termín si prosím rezervujte přes rezervační formulář, e-mailem nebo telefonicky

- uveďte prosím, o jaké focení máte zájem, kolik lidí budeme fotit, zdali máte zájem o služby vizážistky

- objednací doba se vyvíjí od momentální obsazenosti

- v případě nepříznivého počasí se focení přesouvá

- v případě nemoci mé nebo Vaší se focení přesouvá

- fotografování probíhá ve všední dny odpoledne ( víkendy vypisuji zvlášť, nefotím pravidelně )

2) REALIZACE FOTOGRAFOVÁNÍ

- fotografování probíhá venku v Kamenici u Prahy a okolních vesnicích

- po vzájemné dohodě je možné domluvit jinou lokalitu ( pokud je se vstupným, není započítáno v ceně a platíte i mé vstupné ), dále fotografovi vzniká nárok na úhradu cestovného (tj. 7,- Kč za ujetý kilometr x2 - zpáteční cesta )

- ateliérové focení probíhá v mém ateliéru v Kamenici u Prahy nad Billou, Ringhofferovo nám. 550

- do studia mohou i domácí mazlíčci ( psi se znalostí základních povelů )

- doba fotografování se liší od typu focení, viz. ceník

- pozdní příchody klientů budou odečteny z celkového času focení

- v případě zpoždění v Vaší strany více jak 20 minut bez předchozí omluvy, odcházím a focení bez náhrady ruším

3) PLATBA

- rezervace termínu je považována za platnou po uhrazení nevratného rezervačního poplatku za termín ve výši 500,- Kč, doplatek je splatný ihned po focení.

- pokud se klient nedostaví, propadá rezervační poplatek za termín fotografovi jako náhrada ušlého zisku.

- pokud fotograf nemůže daný termín fotografování dodržet, má klient právo na náhradní termín.

4) ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

- Fotograf odevzdá fotografie v úpravách, které jsou jeho rukopisem, a které je možné vidět na webových stránkách a sociálních sítích

- klient nemá právo požadovat předělání barev a jiných úprav, jelikož se jedná o umělecké dílo, které je individuálním vyjádřením fotografa

- všechny fotografie upravuji vždy svým standardním postupem a na konečné verzi si trvám

- seznamte se pečlivě s mým portfoliem, stylem úprav a barevným podáním

- odevzdané fotografie jsou ve formátu jpg, v poměru stran 2:3, vhodné i na velkoformátový tisk ( do 90x60) ... v případě většího formátu mě kontaktuje.

doporučené formáty k tisku:

  • 10×15 cm

  • 20×30 cm (zhruba A4)

  • 30×45 cm (zhruba A3)

  • 40×60 cm (zhruba A2)

  • 60×90 cm (zhruba A1)

  • 80×120 cm (zhruba A0)

FOTOGRAFIE NENÍ MOŽNÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VYREKLAMOVAT!

NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI!

- veškeré fotografie jsou odevzdány již hotové, jejich další úpravy třetími stranami nebo klientem jsou přísně zakázány.

5) ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

- všechny neupravené fotografie (RAW formáty) archivuji po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté odstraňuji

- JPG formáty archivuji po dobu 1 roku

- zacházení s osobními daty podléhá obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GPDR)

6) SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

- všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem se zveřejněním

- pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho písemně odvolat

7) OSTATNÍ USTANOVENÍ

- klient nesmí s fotografiemi nakládat jinak, než pro své osobní použití, pokud není stanoveno jinak. 

- manipulace se třetí stranou, stahování, krádež, vydávání za svou práci nebo snaha se na fotografiích obohatit, je přísně zakázána!

- rodiče nesou plnou odpovědnost za chování svých dětí a zaručují se, že děti nebudou rekvizity a další fotografické vybavení ničit.

- dojde-li k poškození fotografické výbavy anebo rekvizit, bude klientovi naúčtována cena za opravu. 

- pokud poškozená věc opravit nepůjde, je klient povinen uhradit plnou cenu poškozené věci

- fotograf si vyhrazuje právo focení ukončit v případě nevhodného chování ze strany klienta ( podnapilost, sexuální narážky, urážky, nevhodné chování k technickému vybavení, rekvizitám bez adekvátního zásahu zákonných zástupců v případě nezletilosti apod.

8) SVATBA

- pro fotografování svateb platí stejné obchodní podmínky, jen rezervační poplatek činí 1500,- Kč.

- rezervační popatek je nevratný a to i v případě zrušní svatby

- svatební fotografování se dělí na reportážní část ( např. obřad, hostina ), kdy fotografie nesou lehkou úpravu a vzhledem k ceně je vyloučena jakákoli hlubší retuš.

- druhou částí jsou portrétní fotografie, které nesou úpravu hlubší postprodukce.

9) DÁRKOVÉ POUKAZY 
- dárkový poukaz má platnost 1 rok 
- nelze jej využít v období vánočních focení a nelze jej vrátit
- je přenosný (tzn. pokud jej nestihnete využít, můžete ho darovat a může jej využít někdo jiný)
- peníze za dárkový poukaz se NEVRACÍ.

10) CENA OBSAHUJE

- opotřebení drahé profesionální fotovýbavy.

- na focení používám profesionální produkty značky Nikon, Tamron a SONY

- čas strávený při fotografování

- zápůjčka a opotřebení nákladných rekvizit, které jsou pravidelně obměňovány

- vzdělávání fotografa ( individuální kurzy, které jsou potřeba, aby byly fotografie dle Vašich představ )

- třídění snímků

- postprodukce ( v průměru 5 - 7 hodin na jedné zakázce )

- v ateliéru - pronájem, elektřina, vytápění, opotřebení fotopláten a jejich pravidelná obměna

- zápůjčka kostýmů a jejich údržba a pravidelné přikupování

- pronájem grafického softwaru na úpravu fotografií

Zaplacením rezervačního poplatku klient souhlasí s obchodními podmínkami.